Подготовку специалистов для агропромышленного комплекса в Украине осуществляет ряд специализированных вузов.
 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Осуществляет подготовку специалистов по направлениям: автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; агрономія; біотехнологія; будівництво; ветеринарна медицина; водні біоресурси та аквакультура; геодезія, картографія та землеустрій; деревооброблювальні технології; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; економіка підприємства; економічна кібернетика; електротехніка та електротехнології; енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; захист рослин; комп’ютерні науки; лісове і садово-паркове господарство; маркетинг; машинобудування; менеджмент; облік і аудит; право; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; соціальна педагогіка; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; транспортні технології (за видами транспорту); філологія (переклад); фінанси і кредит; харчові технології та інженерія.

 

Крымский агротехнологический университет

Осуществляет подготовку специалистов по направлениям: агрономія; екологія й охорона навколишнього середовища; плодоовочівництво й виноградарство; захист рослин; облік та аудит; фінанси; економіка підприємства; менеджмент організацій; економічна кібернетика; маркетинг; землевпорядкування й кадастр; механізація сільського господарства; садово-паркове господарство; мисливське господарство; лісове господарство; технологія бродильних виробництв і виноробства; технологія зберігання, консервування й переробки молока; технологія жирів і жирозамінників зі спеціалізацією «Технологія ефірних масел»; енергетика сільськогосподарського виробництва; технологія виробництва й переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина.

 

Крымский агропромышленный колледж

Осуществляет подготовку специалистов по направлениям: агрономия, защита растений, производство и переработка продукции растениеводства, организация и технология ведения фермерского хозяйства со специализацией "Аграрный экологический туризм", учёт и аудит, бухгалтерский учёт, оценочная деятельность.