Окулірування плодових культур

 

методичні рекомендації до практичного навчання

з дисципліни “Технологія виробництва плодів і ягід”

 

У посібнику надаються практичні поради, теоретичні вказівки та прикладні завдання з навчальної практики з окулірування по темі «Технологія вирощування саджанців у плодовому розсаднику».

 

 Зміст

I.            Загальні вказівки з практики.

II.        Інструкція з охорони праці при окуліруванні плодових підщеп.

III.    Методичні рекомендації й практичні заняття з окулірування.

  1. Вивчення садових інструментів і оволодіння прийомами підготування їх до роботи

  2. Заготівля живців плодових культур і їхнє зберігання. Техніка зрізу щитків з деревиною і без деревини

  3. Засвоєння техніки окулірування у Т-подібний розріз

  4. Засвоєння техніки окулірування вприклад. Обв'язування щеплень

  5. Технологія вирощування саджанців з интеркалярною вставкою. Техніка виконання окулірування двома щитками  засобом Николінінга (ніколіровка) і Гарнера

  6. Засвоєння техніки окулірування волоського горіха «дудкою» (трубкою)

  7. Інвентаризація, апробація підщеп у першому полі розсадника. Підготування підщеп до окулірування

  8. Упорядкування плану окулірування. Добір сорто-підщепних комбінацій

  9. Окулірування плодових культур на підщепах насінневого походження

  10. Окулірування плодових культур на клонових підщепах

IV.    Список літератури.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПРАКТИКИ

 

          Практика студента у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації по підготовці молодших спеціалістів є складовою частиною навчального процесу і ставить перед собою мету закріпити і поглибити знання, котрі студенти одержали в процесі теоретичного навчання, прищепити необхідні уміння і навички практичної діяльності в трудовому колективі.

          Питання практичного навчання особливо актуальні, коли в Україні відбуваються глибокі економічні перетворення, що торкаються всіх сфер діяльності, у тому числі і підготовки кадрів для села. Сучасний спеціаліст сільського господарства повинен бути всебічно розвиненим і не тільки мати глибокі і тривкі теоретичні і фахові знання, але і мати широку практичну підготовку з обраної спеціальності.

          Відповідно до навчального плану, студенти на 3-му курсі повинні пройти навчальну практику по окуліруванню плодових культур в обсязі 108 годин.

          Метою навчальної практики по окуліруванню є закріплення знань, отриманих у процесі теоретичного навчання студентами по темі «Технологія вирощування саджанців у плодовому розсаднику», а також придбання практичних і організаційних навичок по окуліруванню.

         Перед початком практики керівник ознайомлює студентів із розвитком галузі розсадника, знайомить їх із технологічними процесами, показує послідовність і слушність виконання технологічних операцій. Щодня протягом усього часу практики кожний студент веде щоденник, що перевіряється і рецензується керівником практики.

          По закінченні практики з окулірування студенти повинні знати:

-       стан і перспективи розвитку садівництва з урахуванням вирощування посадкового матеріалу на насінних і клонових підщепах;

-        структуру плодового розсадника;

-        засоби розмноження плодових і ягідних рослин;

-        засоби вирощування підщеп плодових порід;

-        районування в Криму й Україні підщеп плодових порід;

-        породну-сортову сумісність;

-        прийоми догляду за матковими рослинами;

-        правила нарізки живців, їхнє збереження;

-        строки, засоби і техніку щеплення щитка з брунькою і живцем;

-        засоби вирощування плодових саджанців;

-        машини, застосовувані в розсадництві для посіву насіння і посадки підщеп, опрацювання грунту, поливів, внесення добрив, викопку саджанців і підщеп;

-        стандарти на саджанці плодових культур і підщепний матеріал;

-        охорону праці на окуліруванні.

-        умови, необхідні для проростання плодового насіння;

-        сутність і правила стратифікації та скарифікації насіння;

-        умови, необхідні для нормального розвитку сіянців, пов`язані з цим заходи по догляду за сіянцями;

-        правила викопки і сортування підщеп;

-        вирощування вегетативно-розмножувальних підщеп.

          Студенти повинні вміти:

-        розрізняти по культурах підщепний і прищепний матеріал;

-        проводити апробацію саджанців і підщеп;

-        складати план окулірування;

-        проводити окулірування в Т-образний розріз і вприклад;

-        заготовлювати живці до окулірування;

-        підготовлювати підщепи до окулірування;

-        наточити окулірувальний ніж і підготовлювати його до роботи;

-        підготовлювати підв`язувальний матеріал;

-        складати план окулірування;

-        обв'язування заокулірованих підщеп;

-        організувати окулірувальну кампанію, складати робочий план проведення щеплення;

На підставі успішної здачі екзамену з теоретичного курсу розсадництва і практичних навичок проведення окулірування, письмовим записам у щоденнику, студенти одержують посвідчення «майстер-окуліровщик». Рубіжний контроль знань і умінь проводиться по таких критеріях оцінок:

-        «відмінно» - правильна організація праці робочого місця, виконання всіх прийомів і засобів роботи (у межах вимоги програми), виконання якісних показників роботи (у межах встановлених вимог).

-        «добре» - правильне виконання всіх прийомів і виконання роботи в межах установлених якісних показників при несуттєвих недоліках в організації праці і робочого місця.

-        «задовільно» - виконання операцій із несуттєвими помилками в прийомах і засобах роботи; одиничні випадки невиконання встановлених якісних показників, що не перетворюють роботу в незадовільний стан, несуттєвими недоліками в організації праці і робочого місця.

-        «незадовільно» - виконання операцій при грубих помилках у прийомах роботи, істотні помилки в організації праці і робочого місця, порушення основних вимог до якості виконання операцій.

 

 

  

ІНСТРУКЦІЯ № __

з охорони праці при окуліруванні плодових підщеп

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Дійсна інструкція застосовується при проведенні в 1 полі розсадника, весняному перещепленню черешком у 2 полі розсадника, виробництві зимових щеплень, перещеплення дорослих дерев у саді.

2.    Робочим місцем при проведенні щеплення (окулірування) є поле плодового розсадника, помешкання прищеплювальної майстерні, плодовий сад.

3.    У якості робочого інструмента застосовується прищеплювальний (окулірувальний) ніж, брусок для точки ножа, брусок, шкіряний ремінь (монтачка) для щеплення ножа.

4.    До роботи з проведення щеплення (окулірування) допускаються особи, що пройшли інструктаж з охорони праці і засвоєних безпечних методів і прийомів роботи.

5.    Робота повинна проводиться тільки у встановлений час і виконуватися в суворій відповідності з отриманою робочою кваліфікацією.

6.    Основним інструментом для проведення щеплення є прищеплювальний (окулірувальний) ніж, що є об'єктом підвищеної небезпеки.

7.    Необхідною умовою при роботі з щеплення є чистота рук, ножа, підщепи, черешків.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

1.    Перевірити стан інструмента.

2.    Ніж повинен бути справний, дуже гострий і правильно наточений. Точити ніж необхідно своєчасно.

3.    Під час перерви в роботі ніж повинен бути закритий.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

1.    При виконанні щеплень підщепа і прищепа повинні бути сухими і чистими від бруду і пилюки.

2.    Не можна розташовувати вільну ліву руку й інші частини тіл на шляху прямування ножа.

3.    Під час окулірування тонких підщеп необхідно створювати упор іншою рукою, яку варто розташовувати на гілці нижче місця зрізу.

4.    При роботі правою рукою ліву руку від ножа потрібно тримати не ближче 15 см.

5.    При заточенні ножа забороняється користуватися  брусками, довжина котрих менше 10 см.

6.    Забороняється перевіряти гостроту леза ножа пальцями.

7.    Щоб виключити порізи рук, потрібно протирати ножі від обушка до леза, але не вздовж леза.

8.    Під час роботи не варто відволікати працюючого розмовами й іншими діями, що можуть призвести до нещасливого випадку.

9.    У випадку появи умов, небезпечних для роботи, робітник зобов'язаний припинити роботу і повідомити керівнику або бригадиру.

10.Під час відкривання і закривання ножа потрібно його лезо спрямовувати убік від працюючих.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1.    Після закінчення роботи ніж необхідно закрити. Під час закривання ножа варто взяти його великим і вказівним пальцями біля шарнірної осі, а потім долонями надавити на обушок клинка і ручку з боку пружини. Інші пальці рук не повинні перекривати  ручку ножа і знаходитися на місці прямування леза.

2.    Зберігати ножі слід в спеціальних чохлах.

3.    Заявити керівнику робіт про наявні недоліки, виявлені у процесі роботи.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

1.    Якщо відбувся нещасливий випадок, ушкоджене місце необхідно опрацювати йодом і забинтувати.

2.    Промивати рану водою, а також забинтовувати брудними ганчірками не дозволяється.

3.    У разі потреби постраждалого треба доставити в медичний заклад.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

-          «Плодовые, ягодные культуры и технология их ввозделывания».- Под редакцией В.И. Якушева - М.: Агропромиздат, 1988 - 543 с.

-         «Садоводство и цветоводство» под редакцией В.В. Фаустова - М.: Колос, 1985 г. - 335 с.

-         «Плодоводство и виноградарство с основами интенсификации» под редакцией Э.А. Верновского - Киев: Высшая школа, 1984 г. - 455 с.

-         «Овощеводство и плодоводство» под редакцией А.С. Симонова - М.: Агропроиздат, 1986 г. - 398 с.

-         «Практикум по плодоводству» под редакцией В.А. Колесникова - М.: Колос, 1971 г. - 304 с.

-         «Практикум по плодоводству» под редакцией В.М. Горенова - М.: Колос, 1981 г. - 335 с.

-          «Питомник плодовых и ягодных культур» А.Н. Татаринов, В.Ф. Зуев. - Г.: Россельхозиздат, 1984 г. - 270 с.

-         Кудрявец Р.П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников: Альбом. 2-е изд.,перераб.  и дополн. – М.: Колос, 1998, 224 с.; илл.

-         Трусевич Г.В. Плодовый питомник. – М.: Россельхозиздат, 1974. – 194 с.; илл.

-         Ракитин А.Ю. Плодоводство. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во Лин-пресс, 2001. – 336 с.

-         Грицаєнко А.О., «Плодівництво». –  К.: Урожай, 2000. – 432 с. іл.